+48 22 896 09 86 biuro@accent-tlumaczenia.pl

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia poświadczone wykonywane są przez najlepszych tłumaczy przysięgłych w Warszawie. Są to osoby zaufania publicznego, które złożyły ślubowanie, że pracę będą wykonywać sumiennie, rzetelnie i uczciwie, zachowując wszelkie przepisy prawne, w szczególności mówiące o zachowaniu tajemnicy i poufności.

Tłumaczenia Przysięgłe Warszawa

Nasza specjalność to wykonywane przez wybitnych specjalistów, terminowe tłumaczenia przysięgłe !
Zadzwoń do nas! +22 8960986
Accent Tłumaczenia Warszawa z dużym doświadczeniem

Pisemne i ustne tłumaczenia przysięgłe

Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym wykonuje tłumaczenia przysięgłe, zwane również tłumaczeniami poświadczonymi lub tłumaczeniami uwierzytelnionymi. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Accent Tłumaczenia Warszawa z dużym doświadczeniem

Tłumacze przysięgli w Warszawie?

Tłumacz przysięgły to osoba pełniąca rolę biegłego sądowego w ramach znajomości języka obcego. Sposób pracy tłumacza przysięgłego określa ustawa o zawodzie tłumacza. Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która złożyła ślubowanie, że swoją pracę będzie wykonywać sumiennie, rzetelnie i uczciwie, zachowując wszelkie przepisy prawne, w szczególności mówiące o zachowaniu tajemnicy i poufności. I tylko takich specjalistów zatrudniamy w naszej firmie!

Accent Tłumaczenia Warszawa z dużym doświadczeniem

Czym jest tłumaczenie poświadczone?

 

Tłumaczenie poświadczone zawiera klauzulę tłumacza przysięgłego wraz z numerem repertorium nadanym dla danego tłumaczenia, podpis oraz urzędową okrągłą pieczęć tłumacza. Pieczęć tłumacza przysięgłego zawiera jego imię i nazwisko, język, w którym wykonuje tłumaczenie uwierzytelnione oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza jedna strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków komputerowych. Każda rozpoczęta strona stanowi jedną stronę rozliczeniową. Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane z dokumentu oryginalnego lub fotokopii tłumaczenia a informację o tym umieszcza się w klauzuli na końcu tłumaczenia.

Accent Tłumaczenia Warszawa stawia na poufność i bezpieczeństwo tłumaczeń

Dbamy o poufność i bezpieczeństwo

Wiemy, jak ważne są powierzane nam do tłumaczeń informacje i dokumenty. Dlatego wszystkie przekazane nam materiały oraz informacje traktujemy jako poufne. Z wszystkimi partnerami handlowymi, współpracownikami i tłumaczami zawsze zawieramy klauzule o zachowaniu poufności. A wszystko to po to, aby nasi klienci mogli czuć się komfortowo a wykonane przez nas tłumaczenia były bezpiecznie.

Zaufaj doświadczeniu sprawdzonych tłumaczy przysięgłych!
Zamawiaj tłumaczenia przysięgłe w Centrum Tłumaczeń Accent Warszawa tel.: +48 22 896 09 86

Tłumaczenia przysięgłego wymagają z reguły dokumenty niezbędne do prowadzenia procesów, czynności sądowych czy administracyjnych, zawarcia aktów notarialnych, w celu nadania dokumentom mocy prawnej czy ich uwiarygodnienia.

Najczęściej tłumaczone przez nas języki:

 • Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego
 • Tłumaczenia przysięgłe niemiecki
 • Tłumaczenia przysięgłe hiszpański
 • Tłumaczenia przysięgłe rosyjski
 • Tłumaczenia przysięgłe francuski
 • Tłumaczenia przysięgłe ukraiński
 • Tłumaczenia przysięgłe włoski

Specjalistyczne tłumaczenia przysięgłe ustne:

Nasi tłumacze przysięgli towarzyszą Klientom przy różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, czynnościach. Są to m.in.:

 • tłumaczenia przysięgłe postępowań i rozpraw sądowych, czynności policji, urzędników państwowych
 • tłumaczenia przysięgłe spotkań u notariusza, podpisywanie aktów notarialnych
 • tłumaczenia przysięgłe podczas oficjalnych uroczystości takich jak śluby
 • tłumaczenia przysięgłe w urzędach i instytucjach państwowych
 • tłumaczenia przysięgłe na zgromadzeń akcjonariuszy, udziałowców
 • egzaminy na prawo jazdy.

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie naszych usług można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną. W celu uzyskania wyceny prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego lub wysłanie do nas wiadomości e-mail wraz z tekstem do tłumaczenia. W celu przekazania nam zlecenia do realizacji prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas podpisanego formularza zlecenia na tłumaczenie pisemne/ustne w formie skanu

Dokumenty, których do tłumaczenia przysięgłego najczęściej potrzebują nasi Klienci:

 

 • akty notarialne: umowa sprzedaży akcji, umowa sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwo, upoważnienie, testament, akt rozwodowy, poświadczenie podpisów;
 • dokumenty sądowe: wyrok, decyzja, orzeczenie, odwołanie, protokół, pozew, postanowienie, pismo procesowe, wniosek, skarga;
 • dokumenty urzędowe: dokumenty skarbowe takie jak PIT, VAT, CIT, dokumenty ZUS, akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, wypis z ksiąg wieczystych, klauzula Apostille, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty adopcyjne, opis patentowy, zgłoszenie patentowe, zastrzeżenia patentowe,
 • dokumenty firmowe: akty prawne, dokumenty założycielskie spółek, statut, faktury, rachunek, faktura, umowa handlowa, sprawozdanie finansowe, bilans, zaświadczenie o numerach REGON, NIP, wpis do ewidencji, wyciąg z KRS, protokół ze zgromadzenia akcjonariuszy czy wspólników;
 • opinie rzeczoznawców, biegłych rewidentów, biegłych sądowych, opinie prawne i podatkowe, memoranda;
 • dokumenty medyczne: karta leczenia szpitalnego, wypis ze szpitala, badania pacjentów, książeczka zdrowia, recepta, diagnoza lekarska, konsultacja lekarska
 • dokumenty tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja, karta pobytu, zezwolenie na pracę;
 • dokumenty o wykształceniu: świadectwo szkolne, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursów, indeks, certyfikat, uprawnienia
 • świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, polisy ubezpieczeniowe
 • dokumenty samochodowe do rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, homologacja / zezwolenie na typ, certyfikat zgodności, umowa kupna sprzedaży, dowód zakupu, rachunek

Tłumacz przysięgły Warszawa

Napisz do nas zapytanie i wyślij dokument na adres: biuro@accent-tlumaczenia.pl
Każde zlecenie wymaga potwierdzenia zarówno przez Klienta jak również przez nas.

Specjalistyczne Tłumaczenia Przysięgłe Warszawa

Wykonujemy specjalistyczne tłumaczenia poświadczone we wszystkich możliwych językach. Sprawdź nas!
Formularz tłumaczenia pisemnego .pdfFormularz tłumaczenia ustnego.pdf