+48 22 896 09 86 biuro@accent-tlumaczenia.pl

Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego

Tłumaczenia poświadczone z języka angielskiego wykonywane są przez najlepszych tłumaczy przysięgłych w Warszawie. Są to osoby zaufania publicznego, które złożyły ślubowanie, że pracę będą wykonywać sumiennie, rzetelnie i uczciwie, zachowując wszelkie przepisy prawne, w szczególności mówiące o zachowaniu tajemnicy i poufności.

Profesjonalne Tłumaczenia Przysięgłe Języka Angielskiego Warszawa

Zapewniamy wykonywane przez wybitnych specjalistów, terminowe tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego!
Telefon: +22 8960986
Accent Tłumaczenia Warszawa z dużym doświadczeniem

Pisemne i ustne tłumaczenia przysięgłe

Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i ustnych języka angielskiego, w tym wykonuje tłumaczenia przysięgłe, zwane również tłumaczeniami poświadczonymi lub tłumaczeniami uwierzytelnionymi. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Accent Tłumaczenia Warszawa z dużym doświadczeniem

Dobry tłumacz przysięgły języka angielskiego w Warszawie?

Tłumacz przysięgły to osoba pełniąca rolę biegłego sądowego w ramach znajomości języka obcego w tym szczególnie języka angielskiego. Sposób pracy tłumacza przysięgłego określa ustawa o zawodzie tłumacza. Tłumacz przysięgły języka angielskiego to osoba zaufania publicznego, która złożyła ślubowanie, że swoją pracę będzie wykonywać sumiennie, rzetelnie i uczciwie, zachowując wszelkie przepisy prawne, w szczególności mówiące o zachowaniu tajemnicy i poufności. I tylko takich anglistów zatrudniamy w naszej firmie!

Accent Tłumaczenia Warszawa z dużym doświadczeniem

Czym jest tłumaczenie poświadczone języka angielskiego?

Tłumaczenie poświadczone zawiera klauzulę tłumacza przysięgłego języka angielskiego wraz z numerem repertorium nadanym dla danego tłumaczenia, podpis oraz urzędową okrągłą pieczęć tłumacza. Pieczęć tłumacza przysięgłego zawiera jego imię i nazwisko, sygnaturę języka angielskiego, w którym wykonuje tłumaczenie uwierzytelnione oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza jedna strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków komputerowych. Każda rozpoczęta strona stanowi jedną stronę rozliczeniową. Tłumaczenie przysięgłe języka angielskiego Warszawa może być wykonane z dokumentu oryginalnego lub fotokopii tłumaczenia a informację o tym umieszcza się w klauzuli na końcu tłumaczenia.

Accent Tłumaczenia Warszawa stawia na poufność i bezpieczeństwo tłumaczeń

Dbamy o poufność i bezpieczeństwo

Wiemy, jak ważne są powierzane nam do tłumaczeń informacje i dokumenty. Dlatego wszystkie przekazane nam materiały oraz informacje traktujemy jako poufne. Z wszystkimi partnerami handlowymi, współpracownikami i tłumaczami zawsze zawieramy klauzule o zachowaniu poufności. A wszystko to po to, aby nasi klienci mogli czuć się komfortowo a wykonane przez nas tłumaczenia były bezpiecznie.

Tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego i na język angielski. Centrum Lingwistyczne Warszawa! tel.: +22 8960986

Tłumaczenia przysięgłego wymagają z reguły dokumenty niezbędne do prowadzenia procesów, czynności sądowych czy administracyjnych, zawarcia aktów notarialnych, w celu nadania dokumentom mocy prawnej czy ich uwiarygodnienia.

Tłumaczenia przysięgłe język angielski Warszawa i inne najczęściej tłumaczone przez nas języki:

 • Tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego
 • Tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego
 • Tłumaczenia przysięgłe języka hiszpańskiego
 • Tłumaczenia przysięgłe języka rosyjskiego
 • Tłumaczenia przysięgłe języka francuskiego
 • Tłumaczenia przysięgłe języka ukraińskiego
 • Tłumaczenia przysięgłe języka włoskiego

Specjalistyczne tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego ustne:

Nasi tłumacze przysięgli towarzyszą Klientom przy różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, czynnościach gdzie niezbędne jest konsekutywne bądź symultaniczne tłumaczenie języka angielskiego. Są to m.in.:

 • tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego postępowań i rozpraw sądowych, czynności policji, urzędników państwowych
 • tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego spotkań u notariusza, podpisywanie aktów notarialnych
 • tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego podczas oficjalnych uroczystości takich jak śluby
 • tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego w urzędach i instytucjach państwowych
 • tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego na zgromadzeń akcjonariuszy, udziałowców
 • egzaminy na prawo jazdy.

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie naszych usług można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną. W celu uzyskania wyceny prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego lub wysłanie do nas wiadomości e-mail wraz z tekstem do tłumaczenia. W celu przekazania nam zlecenia do realizacji prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas podpisanego formularza zlecenia na tłumaczenie pisemne/ustne w formie skanu

Dokumenty, których do tłumaczenia przysięgłego najczęściej potrzebują nasi Klienci:

 • akty notarialne: umowa sprzedaży akcji, umowa sprzedaży nieruchomości, pełnomocnictwo, upoważnienie, testament, akt rozwodowy, poświadczenie podpisów;
 • dokumenty sądowe: wyrok, decyzja, orzeczenie, odwołanie, protokół, pozew, postanowienie, pismo procesowe, wniosek, skarga;
 • dokumenty urzędowe: dokumenty skarbowe takie jak PIT, VAT, CIT, dokumenty ZUS, akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, wypis z ksiąg wieczystych, klauzula Apostille, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty adopcyjne, opis patentowy, zgłoszenie patentowe, zastrzeżenia patentowe,
 • dokumenty firmowe: akty prawne, dokumenty założycielskie spółek, statut, faktury, rachunek, faktura, umowa handlowa, sprawozdanie finansowe, bilans, zaświadczenie o numerach REGON, NIP, wpis do ewidencji, wyciąg z KRS, protokół ze zgromadzenia akcjonariuszy czy wspólników;
 • opinie rzeczoznawców, biegłych rewidentów, biegłych sądowych, opinie prawne i podatkowe, memoranda;
 • dokumenty medyczne: karta leczenia szpitalnego, wypis ze szpitala, badania pacjentów, książeczka zdrowia, recepta, diagnoza lekarska, konsultacja lekarska
 • dokumenty tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja, karta pobytu, zezwolenie na pracę;
 • dokumenty o wykształceniu: świadectwo szkolne, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu kursów, indeks, certyfikat, uprawnienia
 • świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, polisy ubezpieczeniowe
 • dokumenty samochodowe do rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, homologacja / zezwolenie na typ, certyfikat zgodności, umowa kupna sprzedaży, dowód zakupu, rachunek

Tłumaczenia uwierzytelnione języka angielskiego

Napisz do nas zapytanie i wyślij dokument na adres: biuro@accent-tlumaczenia.pl
Każde zlecenie wymaga potwierdzenia zarówno przez Klienta jak również przez nas.

Tłumaczenia Przysięgłe Język Angielski Warszawa

Wykonujemy specjalistyczne tłumaczenia poświadczone w języku angielskim oraz we wszystkich innych językach. Sprawdź nas!
Formularz tłumaczenia pisemnego .pdfFormularz tłumaczenia ustnego.pdf