+48 22 896 09 86 biuro@accent-tlumaczenia.pl

Tłumaczenie przysięgłe, czy też bardziej fachowo tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione, to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia poświadczone zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia poświadczone pisemne muszą być opatrzone formułą poświadczającą oraz odciskiem okrągłej pieczęci tłumacza przysięgłego. Formuła poświadczająca powinna być umieszczona w odpowiedniej wersji językowej – bezpośrednio pod tekstem tłumaczenia – i zawierać informację, czy dokument jest poświadczony zgodnie z oryginałem czy też kopią dokumentu, numer repertorium, pod którym tłumaczenie zostało zarejestrowane w Repertorium Tłumacza Przysięgłego, miejsce i datę dokonania tłumaczenia jak również podpis tłumacza, zgodny ze wzorem podpisu, złożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe a kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

O ile strona www, folder reklamowy, newsletter, lista produktów, artykuł prasowy czy też inne dokumenty na wewnętrzne potrzeby danego przedsiębiorstwa nie wymagają przekładu z poświadczeniem tłumacza przysięgłego, o tyle prawie każdy dokument urzędowy potrzebny do przedłożenia w urzędzie, sądzie, banku musi być przetłumaczony przysięgle. Najczęściej tłumaczonymi dokumentami są wszelkiego rodzaju akty stanu cywilnego, wyroki sądowe, decyzje administracyjne, akty notarialne, pełnomocnictwa, zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa szkolne czy dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Tłumacze przysięgli pracują również przy tłumaczeniach ustnych. Najczęściej jest to towarzyszenie tłumacza przy wszelkiego rodzaju aktach notarialnych, gdzie jedną ze stających do takiego aktu stron jest osoba nie znająca języka polskiego, najczęściej nie będąca też obywatelem Polski. Inny przykład to tłumaczenie podczas zawierania małżeństwa przez obcokrajowca z osobą będącą obywatelem Polski czy też przy załatwianiu w takim przypadku wszelkich formalności w urzędzie przed ślubem. W przypadku tłumaczenia ustnego przysięgłego tłumacz nie używa swojej pieczęci, lecz jedynie składa podpis na dokumentach lub w obecności urzędnika poświadcza treść podpisywanych czy składanych dokumentów.

Komu zlecić tłumaczenie prawne?

Jeśli zastanawiasz się komu zlecić tłumaczenie prawne to odpowiedź na powyższe pytanie jest jedna: może to być tłumacz lub prawnik, co istotne, musi być to specjalista z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach prawnych. Tłumaczenia z zakresu prawa to niezwykle...

Zawód tłumacza – jednym z najbardziej stresujących

Już w pierwszym wieku przed naszą erą Cyceron i Horacy ostrzegali przed tłumaczeniem verbum pro verbo, czyli „słowo w słowo”, a 400 lat później Św. Hieronim powtarzał, że „Tłumaczymy komunikaty, a nie słowa”. Jak odpowiedzialny i ważny jest zawód tłumacza - pokazują...